Przedsiębiorstwa i spółdzielnie mieszkaniowe

Bezpłatne, czyszczenie próbne

1
Szybkie i terminowe wykonanie usługi oraz estetyczny wygląd nieruchomości
2
Szybkie i terminowe wykonanie usługi oraz estetyczny wygląd nieruchomości
3
Cena czyszczenia korzystniejsza niż malowania
4
Zbędne ustawianie rusztowania

Czyszczenie i impregnacja elewacji

Bezpłatne czyszczenie próbne

tel. 516 586 084